UGent Open Access journals


Afrika Focus

Afrika Focus is an interdisciplinary journal dealing with Africa. Afrika Focus is an open access journal which is published biannually and subject to international peer-review.
 
As of January 2008 Afrika Focus is co-published by the Africa Platform of Ghent University Association (GAP) and Afrika Brug, the organisation which has been publishing the journal for twenty years. Afrika Focus was first published in 1985 and replaced the AVRUG-bulletin which in 1978 replaced the Nieuwsbulletin van de Afrika-Vereniging van de Rijksuniversiteit Gent. The latter first appeared in 1972.

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

AGORA Magazine

AGORA is een Nederlands-Vlaams, populair-wetenschappelijk magazine dat zich bezighoudt met sociaal-ruimtelijke vraagstukken.

View Journal | Current Issue | Register

Authorship

View Journal | Current Issue | Register

Brood & Rozen

View Journal | Current Issue | Register

De Uil van Minerva

De Uil van Minerva is een Nederlandstalig tijdschrift voor geschiedenis en wijsbegeerte van de cultuur. Het verschijnt vier keer per jaar en bevat studies over denkers en filosofische vraagstukken, beschouwende artikelen, essays en reflecties over actuele en historische tendensen in samenleving en cultuur, vraaggesprekken met toonaangevende filosofen, boekbesprekingen en recensies van voornamelijk Nederlandstalige uitgaven. 

View Journal | Current Issue | Register

Documenta : tijdschrift voor theater

View Journal | Current Issue | Register

Ghendtsche Tydinghen

View Journal | Current Issue | Register

Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent

View Journal | Current Issue | Register