UGent Open Access journals


Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Proceedings of the 18th International Conference on Heavy Metals in the Environment

View Journal | Current Issue | Register

Brood & Rozen

View Journal | Current Issue | Register

Journal of European Periodical Studies

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

AGORA Magazine

AGORA is een Nederlands-Vlaams, populair-wetenschappelijk magazine dat zich bezighoudt met sociaal-ruimtelijke vraagstukken.

View Journal | Current Issue | Register

De Uil van Minerva

De Uil van Minerva is een Nederlandstalig tijdschrift voor geschiedenis en wijsbegeerte van de cultuur. Het verschijnt vier keer per jaar en bevat studies over denkers en filosofische vraagstukken, beschouwende artikelen, essays en reflecties over actuele en historische tendensen in samenleving en cultuur, vraaggesprekken met toonaangevende filosofen, boekbesprekingen en recensies van voornamelijk Nederlandstalige uitgaven. 

View Journal | Current Issue | Register

Documenta : tijdschrift voor theater

View Journal | Current Issue | Register

Silva Gandavensis

Silva Gandavensis (Sylva Gandavensis until 1979) was published irregularly between 1967 and 2001. The journal published articles on forestry, forest policy, forest research and other forest-related subjects. It was sent to scientific institutions and libraries in exchange for their own publications. Silva Gandavensis was published by the Laboratory of Forestry of Ghent University, which was formerly called the Research centre for silviculture, management and forest policy (1970-1990) or the department of silviculture (1967-1969).

All volumes (1 to 66), published between 1967 and 2001, were digitized. They are listed under ‘Archives’. Articles can be searched for based on author, keywords etc. via ‘Search’.

View Journal | Current Issue | Register

Authorship

View Journal | Current Issue | Register

International Journal Sustainable Construction & Design

View Journal | Current Issue | Register

Bulletijn der Maatschappij van geschied- en oudheidkunde te Gent

View Journal | Current Issue | Register

Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent

View Journal | Current Issue | Register