De dialecten in Zeeuws-Vlaanderen.

Johan Taeldeman

Samenvatting


Zeeuws-Vlaanderen ligt op het raakpunt van de Vlaamse, de Zeeuwse en de Brabantse invloedssferen. Indien de geschiedenis haar ' normale' loop had gekend, dan hadden de Zeeuws- Vlaamse dialecten ongetwijfeld volop deelgenomen aan de processen die aan het Vlaamse taal landschap vorm hebben gegeven. Zeeuws- Vlaanderen maakte immers zowel bestuurlijk als sociaal-economisch integraal deel uit van het graafschap Vlaanderen.


Volledige tekst:

PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.