Archieven

1985

Vol 60, Nr 4 (1985)

Volkskundige enquêtes in Vlaanderen

R van der LINDEN en A. D'HOKER. Het exlibris of boekmerk p182

E. DHANE S. Kristus op de palmezel. Addenda (2) p215

K VELLE. Het spreekwoord als bron voor de sociale geschiedenis. Casus: spreekwoorden rond lichaam, ziekte, gezondheid, geneesheren en apotekers p219

Bondsleven

KB.O.V. 50 jaar. Oproep voor exlibrissen van heem- en volkskundigen p233

Lidmaatschap '86. Som blijft gelijk. Inkomsten stijgen. Steunleden en weldoeners p232

Internationale muziekprijs voor Paul COLLAER. R.v.d.L. p233

In Memoriam

A.G. Homblé. Redaktie p216

E. Van den Driessche. Bibliografie. P233

Boekbesprekingen

H. BOONE. De doedelzak. J.v.E. & R.v.d.L.

Bakelandt polemiek. Laatste aflevering. D. LAMARCQ

Volkshuisvesting in Gent. 80 jaar Gentse Mij voor Huisvesting. M. DAEM

Werken Barmhartigheid: 650 jaar Alexianen. V. Van deputte

Vol 60, Nr 3 (1985)

Volkskundige enquêtes in Vlaanderen

M. BROEKAERT. Kristus op de palmezel. Bijdrage tot een kultuurhistorische en -ikonografische betekenis van een processiebeeld in Europees perspektief p125

R. van der LINDEN. Het exlibris of boekmerk p145

R. HAESERYN. Naar een internationale reglementering over de bescherming van de "folklore" p172

Bondsleven

L. BEYE S. H. PINTELON. A.G. HOMBLE. G. WEZE. R. VAN DE WALLE. Statutaire vergadering. Jaarverslag Bond, Financies, Biblioteek, Museum, Kantklub p161

S. GODFROID. Vijfde Studiedag in de Rijksuniversiteit: Spel & Grafiek p167

In Memoriam

Ger SCHMOOK. R. v.d. L. p169

Ernest VAN DE DRIESSCHE. R. v.d. L. p171

A.G. HOMBLE p169

Boekbesprekingen

F. UYITERHAEGEN en 9 auteurs: De rode verleiding. R. v.d. L. p122

C. WILLEMS. De Dender en zijn Vlaamse steden. S. De Lange p177

J. FIAMANT, J. VAN MELLO. Geraardsbergen van toen. S. De Lange p178

John Flanders over Folklore. Inl. A. van Hageland. R. v.d. L. p178

S. TOP. Bakelandt in het verweer. p180

Vol 60, Nr 2 (1985)

INHOUD

Europalia '85 – España p62

M. DAEM. De Broederschap van St.-Jakob in Compostella te Gent p63

W.L BRAEKMAN. Een Oostvlaams «Medecijn boeck» uit de zestiende eeuw p75

CL KARNOOUH. Volkskunde en natie : Een allegorische wordingsgeschiedenis p91

Kongres «Eros und Liebe im Märchen» p104 

ZOEKEN EN ZANTEN

]. VAN EFFELTERRE. Bijgeloof van vissers

P. HUYS. Liedeken van den Snuijftoback

G. VAN BULCK Een moordlied betreffende Landru 

BOEKBESPREKINGEN

F. SANTY/A OSAER Met vlag en wimpel. De banistiek van de christelijke arbeidersbewegingin Vlaanderen. R.v.d.L. p108

S. DE COCK Dorpsboek Kruibeke 1 900- 1945. AE. p111

P. VAN DE WOESTI]NE/L. JOCQUE. Koninklijke Harmonie Amicitia, Eeklo 1881-1981 . A.E. p111

J. DE BAETS/K PYNCKELS. Eekloos Dialectwoordenboek. J. Van Keymeulen p112

R DASCOlTE. Religion et traditions populaires dans la région du Centre. R. v. d. L 113

L PETZOLDT. Volkstümliche Feste. Eln Führer zu Volksfesten, Märkten und Messen in Deutschland - en andere publikaties. R. v. d. L p114

S. TOP. De Bende van Bakelandt in de geschiedenis, verhaal. D. Lamarcq p115

S. TOP. Komt vrienden, luistert naar mijn lied. Aspekten van de marktzanger i n Vlaanderen (1750-1950). E. Demoen. p117

J.L VAN BELLE. Dictionnaire des signes lapidaires, Belgique et Nord de la France. M.C. Lalemand p118

Vol 60, Nr 1 (1985)

Inhoud

R.v.d. LINDEN Oostvlaamse Zanten 60 jaar p2

R.v.d. LINDEN In memoriam Cl. V. I. TREFOIS. Briefwisseling Cl. Trefois en Pol de Mont. Bibliografie p3

L . BEYENS & A. ELOY Huldebetoon Renaat van der Linden. Teksten van E. De Cuyper, G. Weze, J. Van Haver, W. Dezutter,

K. Berckmoes, Oscar Busschop, Renaat v.d. Linden p17 

Volkskundige enquêtes in Vlaanderen

E. DE KINDEREN De molen en de molenaar in de evolutie van de twintigste eeuw p33

R. HAESERYN Volkskunde in het buitenland. I. Het museum van het plattelandsleven van het district Lublin te Slawinek p43

R.v.d. L INDEN Eerste intern. Kongres voor Mytologie in Frankrijk p47

R. v.d. LINDEN Vijf katalogen van 1984 p48

K. VELLE Baron de Poederlé ( 1 7 42- 1 8 13) en de metereologie en geneeskunde in de late 18de eeuw 49

O.V.Z. driemaandelijks. Luc BEYENS sekretaris. A. de Cockfonds. Boekenbeurs Geraardsbergen p53

R. VAN DE WALLE & R. DEVRIENDT-MORES

Kanttekeningen bij een tentoonste ling "Van Minnespel tot Kinderspel " p54 

Boekbespreking

]. GELIS L'Arbre et Ie fruit. La naissance dans l’occident moderne. L. DE COCK & A.G. HOMBLE p58


51 - 75 van 373 items     << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>