Information For Readers

AGORA Magazine verschijnt 4x per jaar. In ieder nummer staat er een thema centraal, hetgeen ongeveer de helft van de inhoud beslaat. Daarnaast hebben we ook altijd een twee- of drietal varia-artikelen en de vaste rubrieken zoals de boek- en scriptierecencies en de vrije ruimte. Alle artikelen zijn op een toegankelijke wijze geschreven. AGORA probeert altijd een verbindende rol te spelen tussen de wetenschap en de (sociaal-ruimtelijke) beleidspraktijk.