Vol 33, Nr 2 (2017)

Stedelijk verzet

Lange tijd is gedacht dat fundamentele politieke tegenstellingen achterhaald zijn. Politiek zou zijn verworden tot het domein van technocratische discussies binnen gestelde kaders (parlementen). Hoewel vakbonden en klassieke linkse protestbewegingen aan invloed lijken te hebben ingeboet, is het verzet tegen de politieke consensus van de vrije markt niet weg. Het volgend themanummer richt zich op nieuwe ‘tegenbewegingen’. Hierbij richten we ons niet op het standaardrepertoire van de grote sociale bewegingen, maar juist op zoek gaan naar verzet uit onverwachte hoek – door bevolkingsgroepen die anders niet zo snel geassocieerd worden met verzet. Wie zijn deze groepen en hoe uiten zij hun verzet tegen het neo-liberale gemeengoed? De stad speelt hierbij een cruciale rol als incubator voor verzet. De gastauteurs in dit nummer belichten mobilisering van zeer verschillende bevolkingsgroepen in zeer verschillende steden, die zich op subtiele of juist lawaai-achtige wijze weerbaar opstellen.

Inhoudsopgave

Redactioneel

Collectief verzet een mythe?
Jorn Koelemaij
PDF
p. 2

Thema

Stedelijk verzet uit onverwachte hoek
Cody Hochstenbach, Wouter van Gent, Marthe Singelenberg
PDF
pp. 4-7
De politiek van genezing: Politiegeweld en alternatief activisme in Californië
Megan S Raschig
PDF
pp. 8-10
De strijd om herwaardering van huishoudelijk werk in Hong Kong
Patricia Roach
PDF
pp. 11-13
Verzet vanuit de rosse buurt
Marthe Singelenberg
PDF
pp. 14-16
Louter lucht? Lucht, ongelijkheid en sociaal protest
Maarten Loopmans, Filip Marrécau, Anneleen Kenis
PDF
pp. 18-21
Verzet in fly-over country
Josse de Voogd
PDF
pp. 22-25
'Simpel is het moeilijkst'
Eva de Wit
PDF
pp. 26-28

Varia

De geograaf in de maatschappij: Toen, nu en later
Ramon Holle
PDF
pp. 31-33
Middelgrote steden ten dode opgeschreven?
Barend Wind, Jorn Koelemaij
PDF
pp. 34-37

Recensie

Hoe de stad reageert op toerisme
Egbert van der Zee
PDF
p. 29
Ruimtelijke vraagstukken door een politieke bril
Dylan Jong
PDF
p. 38
(Re)claiming spatial justice: Towards a critical geography of the Israeli land and planning laws
Pascal Debruyne
PDF
p. 40-41

Vrije Ruimte

Ruimtelijke ordening en maakbaarheid
Jochem de Vries
PDF
p. 42