Vol 31, No 1 (2015)

Sport

In dit themanummer besteden we aandacht aan sociaal-ruimtelijke vraagstukken omtrent de rol van sport in de samenleving. Brede maatschappelijke trends en ontwikkelingen, zoals individualisering, neoliberalisering en de financiële crisis zorgen voor een toename van (ruimtelijke) ongelijkheid en over het algemeen voor een afname van sociale cohesie binnen gemeenschappen op verschillende schaalniveaus. Ook de vraag hoe om te gaan met de huidige aantrekkingskracht van steden en krimp van rurale regio’s is een van de voornaamste uitdagingen van deze tijd. Sport is van oudsher een verbindende factor in de samenleving, en kan – zowel op het platteland als in de stad – sociale cohesie faciliteren terwijl sportparticipatie sociale uitsluiting onder kwetsbare groepen tegen kan gaan. In dit AGORA-nummer verschaffen wij de lezer een beeld van de wijze(n) waarop sport er vandaag de dag wel of niet in slaagt deze rol inderdaad te vertolken. In hoeverre, en op welke manieren, is sport in staat om de sociale participatie van moeilijk bereikbare maatschappelijke groepen te vergroten? Hoe belangrijk is de aanwezigheid van openbare sportvoorzieningen? Bij het beantwoorden van deze vragen richten wij ons vooral op de context van Nederland en Vlaanderen, maar wordt er ook gekeken naar buitenlandse casussen, zoals Glasgow, waar voetbal wordt ingezet om de hardnekkige territorialiteit onder jongeren in bepaalde buurten aan banden te leggen.

Table of Contents

Redactioneel

Benut de ruimte
Egbert van der Zee
PDF
p. 2

Thema

Sport in sociaalruimtelijk perspectief
Ineke Deelen, Nynke Burgers, Marijke Jansen, Jorn Koelemaij
PDF
pp. 4-7
Nieuwe uitdagingen voor de sportgeografie.
Dick Ettema
PDF
pp. 8-10
Bewegen, jongeren en hun omgeving.
Rick Prins
PDF
pp. 12-15
Sociaal-maatschappelijke impact van voetbalclubs
Marijke Jansen, Jorn Koelemaij, Ineke Deelen, Nynke Burgers
PDF
pp. 16-19
Feminisering van sportieve ruimten.
Agnes Elling
PDF
pp. 20-22
Sportdeelname en sociale ongelijkheid
Hanne Vandermeerschen, Jeroen Scheerder
PDF
pp. 24-27
Buiten spelen als vrijwilligerswerk.
Rick Vermeulen
PDF
pp. 28-31
Voetballen voor vrede in Noord-Glasgow
Jorn Koelemaij
PDF
pp. 33-35

Varia

Onafhankelijk en transparant: crowdbased rankings.
Clemens de Olde
PDF
pp. 36-39
Duurzaam handelsmerk voor Oud-Berchem?
Ruth Wauters
PDF
pp. 40-43

Recensie

Voorbij het integratiedenken
Ilse van Liempt
PDF
p. 44
Handen ineen voor duurzamere mobiliteit.
Maartje Bodde
PDF
p. 45

Vrije Ruimte

Corporaties, buurten en betaalbaarheid
Marja Elsinga
PDF
p. 46