Vol 31, No 2 (2015)

Ruimte en geschiedenis

Geschiedenis speelt een belangrijke rol in de beleving van ruimte. Lijnen in het landschap van historisch gegroeide wegen en kanalen, maar ook oude woningvormen en bedrijfsruimtes die wachten op hergebruik zijn ruimtelijke elementen die een belangrijke functie vervullen in de hedendaagse planning. In dit nummer onderzoeken we hoe de ruimtelijke geschiedenis het heden vormgeeft aan de hand van enkele thema’s waarin de band tussen ruimte en geschiedenis centraal staat. Suburbanisering wordt bijvoorbeeld niet enkel vanuit een twintigste-eeuws perspectief beschouwd, maar als longue durée-fenomeen met een geschiedenis die teruggaat naar de Middeleeuwen. Ook kijken we naar de herbestemming van historisch erfgoed in Nederland en Vlaanderen zoals de Brusselse pakhuizen en de Gentse beluiken. Vergelijkingen belichten de herontwikkeling van forten in Antwerpen en de Nieuwe Hollandse Waterlinie, en de ontwikkeling van een kustcultuur en de daarmee gepaard gaande urbanisering in Oostende en Scheveningen.

Ten slotte besteden we aandacht aan de twintigste-eeuwse geschiedenis van ruimtelijke ordening in Nederland, die in 2015 wordt gevierd met het Jaar van de Ruimte.

Table of Contents

Redactioneel

De brug van verleden naar heden.
Marianne De Beer, Ineke Deelen, Jorn Koelemaij
PDF
2

Thema

Ruimte maken voor geschiedenis.
Katrijn Apostel, Clemens De Olde, Bart Tritsmans
PDF
4-6
De vele levens van infrastructuur
Maarten Van Acker
PDF
7-10
Het belang van de voorstelling.
Susanne Komossa
PDF
11
Historische pakhuizen in Brussel
Marianne De Fosse, Louis Vandenabeele
PDF
12-15
Suburbane bewoning in de pre-industriële periode.
Tineke Van de Walle
PDF
19-21
De Leopoldswijk, een omstreden voorstad.
Andreas Stynen
PDF
22-24
Koninginnen van de Noordzee.
Ben de Pater
PDF
25-27
De kracht van tijdelijke open ruimte.
Bart Tritsmans, Aurelie De Smet, Valérie Dewaelheyns, Séréna Vanbutsele
PDF
28-30
Politieke versus bureaucratische rationaliteit.
Koen Raats
PDF
32-34

Varia

Vooral goed om je heen kijken!
Hans Leeflang
PDF
36
Nieuwe geschiedenis in oude steden.
Ries van der Wouden
PDF
37-39
Toenemende padafhankelijkheid.
Hugo Priemus
PDF
40-42
Toekomstvrees: stadsvernieuwing in de jaren zestig
Tim Verlaan
PDF
43-45
Land van betekenis.
Jaap Evert Abrahamse, Frank Strolenberg
PDF
46-49
Toekomst van de Nederlandse winkelstraat.
Lizzy Butink
PDF
52-54
Van stadsspoorweg tot Noord/Zuidlijn.
Florian Langstraat, Andrew Switzer
PDF
56-59

Recensie

Een dorp in de grote stad.
Jorn Koelemaij
PDF
51
Een ander Brussel.
Nicolas Van Puymbroeck
PDF
60

Vrije Ruimte

Belasten eigen woning 'onrechtvaardig'?
Sien Winters
PDF
62