Vol 30, No 2 (2014)

Mobiliteitstransities

Ons huidige mobiliteitssysteem is op de lange termijn niet houdbaar en verandering is noodzakelijk, zo zeggen steeds meer vervoersexperts. Vanuit de vraagzijde wordt er steeds meer druk op het vervoersstelsel uitgeoefend: we leven langer, hebben per persoon gemiddeld meer auto’s, en reizen vaker en verder. Tegelijkertijd hebben we te maken met een milieuprobleem, omdat we teveel broeikasgassen uitstoten en teveel fossiele brandstoffen verbruiken. In dit nummer verkent AGORA wat ons te doen staat in het licht van deze grote uitdagingen. Eén ding is duidelijk: het traditionele ‘predict and provide’-credo voldoet niet meer. De vervoersplanologie kan niet meer volstaan met het volgen en extrapoleren van de trends van de afgelopen decennia. Voor een duurzame toekomst zal een transitie, een fundamentele verandering in de manier waarop we ons van dag tot dag verplaatsen, op den duur onontkoombaar zijn. Een kritische analyse van onze huidige vervoersplanologie is daarom noodzakelijk. Maar we kijken ook verder, de toekomst in. Een transitie naar duurzame mobiliteit is immers per definitie een langetermijnproject. In dit nummer verkennen we deze opgave: wat zijn de mogelijkheden voor een (radicale) transitie van ons huidige vervoerssysteem? En hoe zou de toekomstige mobiliteit in Nederland, Vlaanderen en daarbuiten er dan uiteindelijk moeten uitzien?

Table of Contents

Redactioneel

Duivels dilemma der mobiliteit.
Egbert van der Zee
PDF
2

Thema

Een nieuw mobiliteitstijdperk.
Florian Langstraat, Stephan Valenta, Peter Pelzer
PDF
4-7
Bredere wegen, bredere files?
Kobe Boussauw
PDF
8-11
Co-modaliteit cruciaal voor Vlaanderen.
Johan de Mol
PDF
12
De bloedsomloop van onze economie.
Thomas Vanoutrive, Toon Zijlstra
PDF
13-16
The Jetsons.
Hans Nijland
PDF
17
Rechtvaardigheid als raamwerk.
Karel Martens
PDF
18-21
Gefixeerd op techniek.
Florian Langstraat, Toon Zijlstra
PDF
22-26
Een hinderlijke paradox.
Marco te Broemmelstroet
PDF
27
Parijse mode.
Kris Peeters
PDF
28
Mobiliteit als optie.
Luca Bertolini
PDF
30

Varia

Starters in Amsterdam: nieuwe ongelijkheden?
Cody Hochstenbach
PDF
32-34
Het publiek over openbare stadskunst.
Dirk de Bekker, Martin Zebracki
PDF
36-39
De tuin als rijke belevenis.
Wietske Wilts
PDF
40-42

Recensie

Ruimtelijke registers van activisme.
Nicolas Van Puymbroeck
PDF
35
De floriade en haar kleine vossen.
Trijntje Tilstra
PDF
45

Vrije Ruimte

Woningmarkthervormingen beroerd getimed.
Peter Boelhouwer
PDF
46