Vol 29, No 4 (2013)

Imago

Het imago van een plek is een product geworden dat stadsbesturen graag verkopen. De marketing die ze daarbij gebruiken doet soms niet onder voor die van een bekend cola-merk. Er is echter één groot verschil: we wonen in deze colafles. Het imago vormt wie we zijn en hoe we leven. In de omslag van een industriële naar een postindustriële samenleving is de scheidslijn tussen de gebruikswaarde en de belevingswaarde vervaagd: onze leefomgeving is steeds meer een verhandelbaar product geworden. Maar is de manier waarop overheidsbeleid heden ten dage wordt ingezet om imago’s van steden en buurten te verbeteren wezenlijk anders dan voorheen? Hoe sterk zijn de ongestuurde imago’s nog? Moeten zij het altijd afleggen tegen gestuurde imago’s? City marketing wordt ook ingezet om de trots van de bewoners te vergroten. Wanneer leidt zo’n gestuurde imagoverbetering tot vervreemding en verdrukking?

In het themanummer ‘Imago’ laten we zien op welke (publiek-private) machtsconstructies deze gestuurde imagoveranderingen zijn gebouwd en waarom het voor overheden vrijwel onmogelijk is om af te zien van ruimtelijke marketing. Terwijl de overheidsbudgetten krimpen en corporaties in de uitverkoop staan, is een keuze voor de gesubsidieerde bouw van een markant gebouw of citymarketing moeilijk uit te leggen. Dit belastinggeld zou immers ook ingezet kunnen worden om werkelijke sociale problemen op te lossen. In dit nummer benaderen we alle kanten van imagoveranderingen op een kritische manier en duiken we ‘het veld’ in om te zien hoe de professionals er zelf over denken. Schaalniveaus staan in dit themanummer centraal omdat beeldvorming op verschillende niveaus heel anders kan werken.

Table of Contents

Redactioneel

Colofon en volgend nummer
Redactioneel Redactioneel
PDF
51-52
Redactioneel
Redactioneel Redactioneel
PDF
1-3

Thema

Goede imago's: doel of middel?
Christel van Wijk, Barend Wind, Martin Boisen
PDF
4-7
Laveren tussen lagen
Kees Terlouw, Bouke van Gorp, Martin Boisen
PDF
8-11
Gaat er niets boven citymarketing?
Florian Langstraat
PDF
12-14
Stedelijke ontwikkeling als imagovorming
Wouter Jan Verheul
PDF
15-18
Nieuwe imago's dienen de middenklasse
Sabine Meier
PDF
19
Detroit: droom of nachtmerrie?
Brian Doucet
PDF
20-24
Citymarketeer in crisistijd
Jorn Koelemaij@student.uva.nl
PDF
25-28
De stedelijke mascara loopt uit
Guy Baeten
PDF
29-31

Varia

Stereotype werkelijkheden
Clemens de Olde
PDF
32-35
"We missen de schapen"
Anne-Magreet Niemeijer
PDF
36-39
Veerkracht en ruimtelijke planning
Barbara Tempels
PDF
40-45
De geplande stad
Leon Deben
PDF
47

Recensie

Ruimte voor seksualiteit
Maarten Loopmans
PDF
48-49
Gespleten burgerschap in verenigd Europa
Nicolas Van Puymbroeck
PDF
46

Vrije Ruimte

Sanen anders veranderen
Henk Ovink
PDF
50