Vol 29, No 3 (2013)

Ouderen

In Nederland en België worden steeds meer mensen oud. Het is niet voor niets dat politieke partij 50Plus en Omroep MAX de laatste jaren steeds meer leden krijgen. De gevolgen van de vergrijzing worden in de media vaak in economische termen beschreven: de zorgkosten rijzen de pan uit en pensioenherzieningen lijken onvermijdelijk. Maar dat is niet het hele verhaal. De vergrijzing heeft ook belangrijke ruimtelijke gevolgen. Deze gevolgen staan in dit AGORA themanummer ‘Ouderen’ centraal. We staan stil bij de ruimtelijke gevolgen van het gedrag van de ouderen van nu, die mobieler, vitaler en hoger opgeleid zijn dan ooit te voren. Zij trekken er vaker op uit dan eerdere generaties en zorgen daarmee voor een grotere en andere belasting van ’s lands wegen, fietspaden en parkeerplaatsen. Niet alleen het gedrag, maar ook de behoeften van ouderen zijn anders vergeleken met vroeger. Deze behoeften vragen om ruimtelijke aanpassingen, zoals verbeteringen van de toegankelijkheid van gebouwen en de bouw van levensloopbestendige woningen. Maar wie is verantwoordelijk voor deze aanpassingen in de ruimte? De gemeente, woningcorporaties of de ouderen zelf? Eén van de belangrijkste wensen van ouderen is zo lang mogelijk zelfstandig te wonen. Gelukkig maar, want door de huidige bezuinigingen in de zorg is de toegang tot bijvoorbeeld verzorgingstehuizen beperkt. Veel gemeenten investeren daarom in woonservicegebieden. Maar zijn deze woonservicegebieden wel de juiste oplossing voor de specifieke problemen van ouderen op het platteland en in de stad? En wat is belangrijk in de woonomgeving voor het welbevinden van ouderen? Sommige ouderen verhuizen liever naar het buitenland. Waarom? En doen Vlaamse ouderen dit om andere redenen dan Nederlandse ouderen?

Table of Contents

Redactioneel

Redactioneel: Oud
Peter Pelzer
PDF
p. 2

Thema

Ruimte voor ouderen
Mirjam Klaassens, Annelies Beek
PDF
pp. 4-7
Actief oud
Femke Daalhuizen, Pautie Peeters, Frank van Dam
PDF
pp. 8-11
Gezond en gelukkig wonen
George de Kam, Roos Pijpers, Daniëlle Damoiseaux, Laura Dorland, Erik Jansen
PDF
pp. 12-15
Ankerpunten voor Rotterdamse ouderen
Ruth Höppner, Jurrian Arnold
PDF
pp. 16-19
Woongemeenschap voor Caribische ouderen
Debbie Lager, Louise Meijering
PDF
pp. 20-22
Transnationaal ouder worden
Maarten Loopmans, Valerie De Craene
PDF
pp. 23-26
Aal goud?
Linden Douma, Louise Meijering
PDF
pp. 27-29
Als je ver weg woont...
Nina Conkova
PDF
pp. 30-33

Varia

Waarom suburbaniseren wij?
Chris Kesteloot
PDF
p. 35
Heffing op scheefwonen
Frank Verwoerd, Ed Nozeman
PDF
pp. 36-37
Dogma's rond scheefwonen niet effectief
Arco Leusink
PDF
p. 39
Vermaak en vertier onder toezicht
Jelle Brands
PDF
pp. 40-43

Recensie

Een (h)eerlijke nieuwe wereld?
Daan Pelckmans
PDF
p. 44
Festivals als citymarketing?
Kirstin Visser
PDF
p. 45

Vrije Ruimte

Regie over de ruimte
Jan Pronk
PDF
p. 46