Vol 29, No 2 (2013)

Groene ruimte

Uit diverse onderzoeken blijkt het belang van groen voor leefbaarheid, de waarde van onroerend goed en sociale veiligheid in de stad. Echter, geen enkele gemeente ontkomt aan bezuinigingen, ook niet op het openbaar groen. De terugtrekkende gemeente wil onder het mom van ‘gedeelde verantwoordelijkheid’ bewoners en bedrijven meer betrekken bij de aanleg, het beheer en onderhoud van groen. Zelf nemen bewoners ook steeds vaker het heft in handen als het gaat om het (snipper)groen in hun buurt.

Groene bewonersinitiatieven zoals buurtmoestuinen, guerilla gardening, geveltuinen, het adopteren van groen en groene daken zijn wereldwijd in opmars. Deze initiatieven worden toegejuicht omdat ze sociale cohesie, natuur- en voedseleducatie en gezondheid zouden bevorderen. Maar gelden deze effecten voor de hele buurt of stad of alleen voor de deelnemers van het initiatief? Hoe (on)gewoon is het dat bewoners voor de openbare ruimte in hun omgeving zorgen? En hoe kan de gemeente inzetten op bewonersparticipatie als er tegelijkertijd een bezuinigingsopgave ligt?

In dit themanummer belichten verschillende auteurs hoe stedelijk groen gecreëerd en onderhouden wordt en welke participatievormen hierin zijn te ontdekken.

Table of Contents

Redactioneel

Redactioneel: Meanderen
Peter Pelzer
PDF
p. 2

Thema

Samen werken aan een groene stad
Roos de Haan
PDF
pp. 4 - 7
Coproductie: 'loss' of oplossing?
Rianne van Melik
PDF
pp. 8 - 11
New York groener door privaat initiatief
Steven Stolk
PDF
pp. 12 - 15
Culemborgse pioniers van het zelfbeheer
Trijntje Tilstra
PDF
pp. 16 - 19
Buurtmoestuinen in kaart
Elsbeth van den Bout
PDF
pp. 20 - 23
Zelfbeheer als katalysator voor ecologisch begrip
Sjoerd Brandsma, Dirk Oudes
PDF
pp. 24 - 26

Varia

Broodheren en geëngageerde academici
Peter Pelzer, Michiel van Meeteren
PDF
pp. 28 - 31
Plaats maken in de tussentijd
Tonie Boxman, Ellen van Holstein
PDF
pp. 32 - 34
Systemische benadering: sleutel tot succes?
Tim Snippert, Sven Stremke
PDF
pp. 35 - 37
Asociale sociale stadsontwikkeling
Davy Sterkens
PDF
pp. 38 - 41
De bron van planningstheorie
Andreas Faludi
PDF
p. 42

Recensie

Nieuwe steden op de kaart
Michiel Overkamp
PDF
p. 43
Tussen ratio en verbeelding
Friedel Filius
PDF
p. 44
Whisky als motor voor toerisme?
Egbert van der Zee
PDF
p. 45

Vrije Ruimte

Denkend aan de Lange Wapper
Michiel Dehaene
PDF
p. 46