Vol 28, No 4 (2012)

Borderscapes

Deze AGORA staat in het teken van het thema borderscapes. Dit nummer is onder gastredactie van Prof. Dr. Henk van Houtum (RU Nijmegen & Universiteit Bergamo) en Dr. Bas Spierings (Universiteit Utrecht) tot stand gekomen. Het woord scapes is oorspronkelijk een Nederlands/Duitse term, afkomstig van scheppen/schaffen. De etymologie maakt duidelijk dat door grenzen ruimtes geconstrueerd, geschapen worden, ofwel dat space een place wordt. Of het nu een wijk, een stad of een land is, het is de begrenzing ervan die vorm en betekenis geeft aan de ruimte. Maar het woord scheppen heeft ook een andere betekenis. Het is ook mogelijk maken, nieuw maken. Want het is ook door grenzen dat er contact mogelijk is met de wereld buiten het eigen domein, met naburige straten, wijken, regio’s of landen. Een grens markeert verschillen die juist aantrekkelijk kunnen zijn en vanwege die verschillen interactie met elkaar kunnen voortbrengen. De grens is aldus beschouwd veel meer dan louter een lijn dat een hier en daar onderscheidt.

In een serie artikelen wordt zowel de beperkende alsook de mogelijk makende rol die grenzen spelen voor het dagelijks leven in verschillende gebieden, van steden tot en met landen, nader belicht. Auteurs uit diverse contexten laten zien wat de studie naar grenzen vermag en welke geografische vragen er vandaag pertinent zijn bij de grenzen die worden getrokken. Dit varieert van vraagstukken rondom uitsluiting, identiteit en vermijding tot en met mogelijkheden van verbinding, verlangen naar de andere kant en toegankelijkheid. Aldus wordt de grens een eigen geografische wereld, een eigen landschap, een borderscape.

Table of Contents

Redactioneel

Redactioneel: Overpeinzing
Peter Pelzer
PDF
2

Thema

Borderscapes
Henk van Houtum, Bas Spierings
PDF
4-5
Ontwerp de grens
Mark Eker, Henk van Houtum
PDF
6-8
Borderscape als ruimtelijk ontwerp
Joren Jacobs
PDF
9-13
Van grensbrug naar stadsbrug.
Bianca Szytniewski
PDF
14-17
Tussenruimten in de Tilburgse spoorzone
Anne Seghers, Zineb Seghrouchni, Jan van Duppen, Bas Spierings
PDF
18-23
Grensverhalen
Marloes Verhoeven, Anne Ribbert
PDF
24-27
Grensganger in Berlijn
Chiara Brambilla, Henk van Houtum
PDF
28-31
Ceuta en Melilla: Euro-Afrikaanse borderscapes
Xavier Ferrer-Gallardo, Ana Planet-Contreras
PDF
32-35
Grensonderhandelingen in de vrije tijd
Karin Peters, Lauren Wagner
PDF
36-38

Varia

Aandachtswijken: publiek sturen op waarde
Ariënne Mak
PDF
40-43
Wijksafari
Peter Pelzer
PDF
44-45
Vergeten grondlegger
Jan Lambooy
PDF
47
Buurten in de Copy Corner
Kirsten Visser
PDF
48

Recensie

Pruitt Igoe ontkracht modernistische mythe
Hanneke Posthumus
PDF
46
'Voorbeeldig' Canadees multiculturalisme
Tessie Dijkers
PDF
49

Vrije Ruimte

Planoloog, blijf bij je kennisvraag
Wim Derksen
PDF
50