Vol 28, No 1 (2012)

'Rechtvaardige stad' & 'Het Vlaamse platteland'

Rechtvaardige stad

De Occupy-beweging kampeert al weken op ’s werelds pleinen. De aanleiding is nieuw, maar het fenomeen bepaald niet: ook in de jaren zestig en tachtig trokken jongeren massaal de straat op om te pleiten voor een betere wereld. De geografie heeft een traditie hoog te houden op het gebied van rechtvaardigheid. Denk bijvoorbeeld aan de doorwrochte Marxistische analyses van David Harvey en aan Henri Lefebvre’s beroemde werk over ‘het Recht op de Stad’. Het is niet toevallig dat veel van deze studies zich richten op steden; behalve dat het brandpunten van economische groei en innovatie zijn, komen hier ook de grootste problemen en ongelijkheden samen.

In ‘Rechtvaardige stad’ kijkt AGORA met een nuchtere blik naar rechtvaardigheidsvraagstukken. Geen onnavolgbare gedachten, maar een analyse van concrete problemen en oplossingen. AGORA sprak met Susan Fainstein, auteur van ‘The Just City’ en benaderde experts om met een rechtvaardigheidsperspectief naar hun vakgebied te kijken. Het rechtvaardigheidsvraagstuk mag dan al decennia worden bestudeerd, actuele antwoorden zijn nog steeds gewenst

Het Vlaamse platteland

De Nederlandse minister Schultz van Haegen, die ruimtelijke ordening in haar portefeuille heeft, verklaarde dat het Nederlandse platteland baat zou kunnen hebben bij het vrijere Vlaamse verstedelijkingsmodel. Daar waar platteland stad kan worden, kan de economie floreren. Of dat daadwerkelijk zo is gaat AGORA in het volgende nummer te rade bij haar Vlaamse redactie. Wat zegt het Nederlandse platteland over het Vlaamse, en het Vlaamse over de mogelijke toekomst van het Nederlandse?

Table of Contents

Redactioneel

SimCity
Peter Pelzer
PDF
2

Thema

Rechtvaardige stad: revolutie versus realisme
Ate Poorthuis, Peter Pelzer, Kirsten Visser, Sofie Vermeulen
PDF
4-6
Rechtvaardige planners
Marco Bontje
PDF
7
Plannen voor een rechtvaardige stad
Sofie Vermeulen
PDF
8-11
Ruimtelijke rechtvaardigheid in een Nederlands jasje?
Els Leclercq
PDF
12-14
Geschokt door Amerika
Ben de Pater
PDF
15
Rechtvaardigheid op de Amsterdamse woningmarkt?
Justin Kadi
PDF
16-19
Betaalbaarheid als hete aardappel
Steven Kromhout
PDF
20-22
De rechtvaardigheid van de Leefbaarometer
Sander Deijl
PDF
23-25
De Wallen: rechtvaardigheid of uitsluitingsplanologie?
Barend Wind, Ad Korf
PDF
26-29
Kernwaarden anders benaderd?
Gijs Goosen
PDF
30
Het Vlaamse platteland
Wouter Bervoets
PDF
32-33
Paradoxen van landelijk wonen in Vlaanderen
Wouter Bervoets, Marijn van de Weijer
PDF
34-38
Streek: identiteit, vermarkting, concurrentie
Nick Schuermans, Lies Messely, Evy Mettepenningen
PDF
40-43
Is katholiek onderwijs plattelandsonderwijs?
Joeri De Cremer
PDF
44-47

Recensie

De Brusselse paradox half in beeld gebracht
Ben Derudder
PDF
48
Grond als wapen tegen ontheemding
Michiel Overkamp
PDF
49

Vrije Ruimte

Vlotte babbel, trage materie
Wouter Veldhuis
PDF
50