Vol 27, No 4 (2011)

Platteland

De academische wereld kent de disciplines stadsgeografie en plattelandsgeografie, stadssociologen en ruraal sociologen. Toch bespreekt AGORA vaak ‘stedelijke’ thema’s. Dat lijkt heel logisch, want Nederland en Vlaanderen kennen een hoge urbanisatiegraad. Wat overblijft is het platteland, dat vooral bestaat uit bos, landbouwgrond en kleine dorpen. Is dat zoveel anders dat de onderverdeling tussen stad en platteland in disciplines in de academische wereld gerechtvaardigd is? Buiten de academische wereld is het beeld van het platteland niet altijd rooskleurig: leegstaande woningen en winkelpanden, ongenoegen over de landelijke politiek en Europa, verschraling van het voorzieningenniveau. Vergrijzing en een krimpende economie en bevolkingsomvang. Saai en ver weg. Hebben stedelingen echt dat beeld van het platteland? In hoeverre is dat beeld overeenkomstig met ‘de werkelijkheid’? Waar komt die vermeende tegenstelling vandaan? Met het lezen van het AGORA themanummer Platteland komt u tot de ontdekking dat niet alles is wat het lijkt: het platteland is verrassend dynamisch

Table of Contents

Redactioneel

Redactioneel: Geduldig Papier
Peter Pelzer
PDF
2
Andere context, zelfde thema's
Martijn van der Linden
PDF
4-7

Thema

De stand van Neêrlands platteland
Michiel Van Meeteren
PDF
8-11
Bedrijvig platteland
Dirk Strijker, Marianna Markantoni
PDF
12-15
Varkensflat of boerenbedrijf?
Tessie Dijkers, Michiel Van Meeteren
PDF
16-17
Bewoners maken zelf de leefbaarheid
Nico Out
PDF
18-21
Ouderen op het platteland
Frans Thissen
PDF
22-24
De PVV is in het dorp!
Hans van der Heijde
PDF
26-29
Lokaal besturen in landelijke gebieden
Koen Elzerman
PDF
30-33
Bestaan Noord-Groningen al sinds 1959 bedreigd
Martijn van der Linden, Karlijn Roex
PDF
34-36

Varia

Op weg naar ontwikkeling?
Karolien Van Teijlingen
PDF
38-43
Schone energie, mooi landschap?
Renée de Waal, Sven Stremke
PDF
44-47

Recensie

Herstructurering en herhuisvesting
Hanneke Posthumus
PDF
48
Duurzaamheid in de praktijk
Jesper Van Loon
PDF
49

Vrije Ruimte

Ode aan het Westland
Maarten Hajer
PDF
50