Vol 27, No 2 (2011)

De Afrikaanse stad

In dit themanummer verplaatsen we onze blik richting Zuiden en wordt het leven in de Afrikaanse stad bestudeerd. De snelheid waarmee de wereld urbaniseert, van 220 miljoen tot meer dan 2,8 miljard gedurende de 20e eeuw, wordt extra gecompliceerd door de schaal van de groei van de steden in de ontwikkelingslanden. Groeisnelheden van steden in het Zuiden overstijgen de gemiddelde waarden waardoor de stedelijke bevolking in ontwikkelingslanden tegen 2030 verdubbeld zal zijn. In tegenstelling tot ons Westers verwachtingspatroon blijken de sterk groeiende steden in ontwikkelingslanden geen krachtige motoren van ontwikkeling. De Afrikaanse stad is een organisme dat steeds groeit en immer complexer wordt. Het lijkt alsof er weinig planning aan te pas komt en de Afrikaanse stad een chaotische uitbreiding kent. Sociale netwerken en grassroot-movements met vaak informele karakteristieken vormen echter belangrijke structurerende elementen in het Afrikaanse stedelijk leven die nog vaak ongekend en onbegrepen zijn. In dit nummer wordt deze stedelijkheid dan ook vanuit verschillende invalshoeken belicht en komen verschillende Afrikaanse steden aan bod. Een blik op het Zuiden werpen verbreedt ook onze eigen horizon en kennis of zoals Simone (2010) het in zijn recente publicatie stelt: “… delving into the economics, social relationships, and every day practices of often messy cities of the South is meant to emphasize what all urban residents everywhere must often do or at least consider in order to put together their lives in the city. Sometimes only by looking elsewhere can a person recognize important aspects of their own life (Simone, 2010, p. xiv, emphasis added).”

Table of Contents

Redactioneel

Redactioneel: Couchsurfing
Peter Pelzer
PDF

Thema

Blik op het Zuiden
Caroline Newton, Karolien Vermeiren
PDF
Afrika voorbij het export-model
Luce Beeckmans
PDF
De stadsrand van Kinshasa
Inge Wagemakers
PDF
Acties voor Kaapse woningnood
Rosalie de Bruijn, Vincent van der Maaden
PDF
De slop op de schop
Wouter Bervoets, Maarten Loopmans
PDF
Stadsvernieuwing in ‘booming’ Addis Abeba
Emilie van Look, Caroline Newton
PDF
Kaapse universiteitscampus als stedelijke actor
Daan de Vree, Sam Lanckriet, Johan Lagae
PDF
Eendracht maakt macht?
Sarah Luyten
PDF
Brussel in Congo
Kristien Geenen
PDF
Kleine steden en reizende goden
Frederik Lamote
PDF

Varia

(Over)leven in Havana
Barend Wind
PDF

Recensie

Vrij baan voor de stad
Peter Pelzer
PDF