Vol 31, No 4 (2015)

Het vastgoed/financieel-complex

Het vastgoed/financieel-complex is een metafoor die erop duidt dat de vastgoedsector, de financiële sector en de staat steeds verder vervlochten raken. In deze AGORA wordt de toenemende onderlinge afhankelijkheid van deze sectoren geïllustreerd door voorbeelden uit verschillende landen en op verschillende schaalniveaus. We laten zien hoe een ware kredietexplosie die de prijzen van vastgoed tot grote hoogten deed stijgen. Er is sprake van een ‘Muur van geld’ die deze kredietexplosie verklaart en die muur is sinds de financiële crisis niet lager maar hoger geworden. Een niet onaanzienlijk deel van die financiële, metaforische muur wordt geïnvesteerd in fysieke muren, in vastgoed. Gecombineerd met andere mondiale, nationale en lokale ontwikkelingen leidt dit echter nog steeds tot zeer verschillende patronen, zoals de cases van Duitsland, Argentinië en Libanon laten zien. Bovendien wordt er sterk gelobbyd om het vastgoed/financieel-complex verder te laten groeien. Daarom lijkt de onderlinge afhankelijkheid van deze sectoren in de 21ste eeuw alleen maar sterker te worden.

Table of Contents

Redactioneel

Een bittere realiteit
Jorn Koelemaij
PDF
p. 2

Thema

Een muur van geld op zoek naar vastgoed
Rodrigo Fernandez
PDF
pp. 8-10
Alternatieve financialisering in Duitsland
Gertjan Wijburg
PDF
pp. 11-13
Onbetaalbaar vastgoed in Beiroet
Marieke Krijnen
PDF
pp. 14-17
De verschillende gedaantes van lobbyen
Anne Hofman
PDF
pp. 18-20
Gehaast versus geduldig kapitaal
Jannes van Loon, Thijs de Graaf
PDF
pp. 22-25
Een crisis die mogelijkheden biedt
Ivana Socoloff
PDF
pp. 26-28
Dublin's pre- en post-crisis' groeimachines
Sinéad Kelley
PDF
pp. 30-33
Nieuw vocabulaire in vastgoed-financialisering
Cesare di Feliciantonio, Jannes van Loon
PDF
pp. 34-37
Het vastgoed/financieel-complex
Manuel Aalbers
PDF
pp. 4-7

Varia

Realiteit: Syrische vluchtelingen in Istanbul
Charlotte Flasse, Manuel Spier
PDF
pp. 38-40
Stedenbouw voor succesvolle kennislocaties
Henriette van der Hee, Arie Romein
PDF
pp. 41-43

Recensie

Zinnig argument tegen utilitair fietsbeleid?
Harry Oosterhuis
PDF
p. 44
Mannenprostitutie: Blinde vlek belicht
Valerie De Craene, Emiel Maliepaard
PDF
p. 45
Gebouwd op menselijke maat
Gert-Jan Hospers
PDF
p. 46