Vol 32, No 4 (2016)

Overal stad

Historisch gezien kent zowel Nederland als Vlaanderen een duidelijke afwisseling tussen stad en platteland. Dit onderscheid bepaalde in sterke mate de identiteit van een plaats, maar ook die van diegene die er woonde of werkte. De afgelopen honderd jaar is de grens tussen stad en platteland echter enkel maar vervaagd. Talloze ontwikkelingen, waarvan de opkomst van verbeterde transport- en informatietechnologieën de meest aangehaalde zijn, zorgden samen voor een afnemende scherpte tussen waar de stad ophield en het platteland begon. Deze processen worden vaak ietwat verwarrend samengevat onder de noemer ‘verstedelijking’ of ‘metropoolvorming’ en worden dikwijls gezien als een uiting van de moderniteit. Deze termen zijn nogal ongelukkig gekozen omdat vele van de zogenaamde verstedelijkingsprocessen niet noodzakelijk langs de stad lopen of de stad niet als kern of als doel hebben. Bovendien is de verstedelijking een meervoudig proces, dat op verschillende plaatsen anders is samengesteld en zich mede daardoor telkens anders manifesteert. Dit AGORA-nummer wil de conditie onderzoeken die deze ‘verstedelijking’ geschapen heeft buiten de traditionele stad en hoe geografen, planners, stedenbouwkundigen of architecten daarmee kunnen omgaan.

Table of Contents

Redactioneel

Overal en nergens
Jorn Koelemaij
PDF
p. 2

Thema

Overal stad?
Dieter Bruggeman, David de Kool, Michiel van Meeteren, Joren Sansen
PDF
pp. 4-6
De mist over de nevelstad klaart langzaam op
Michiel Dehaene
PDF
pp. 7-9
De nevelstad (z)onder stroom
Dieter Bruggeman
PDF
pp. 12-15
Collectiviteit aanmaken in nevelstedelijke landschappen
David de Kool, Wim Wambecq
PDF
pp. 16-19
Water weven in de nevel
Martin Dumont
PDF
pp. 21-24
Orde zoeken in de nevel
Michiel van Meeteren
PDF
pp. 25-28
De Noord-Brabantse nevelstad nader beschouwd
Bart de Zwart, Daan Lammers
PDF
pp. 30-33
Bedrijventerreinen als urbanisatiemotor
Erik Louw
PDF
pp. 34-37

Varia

Samenleven op de Zuiderdokken
Clemens de Olde, Jan De Smet, Eva Struyf
PDF
pp. 38-41
Verstedelijking en NGO's in China
Jeltsje de Blauw
PDF
pp. 42-44

Recensie

La città diffusa
Hessam Khorasani Zadeh
PDF
p. 10
Geografie van seksualiteit: Sexy geografie?
Valerie De Craene
PDF
pp. 45-46

Vrije Ruimte

Decentralisatie in de ruimtelijke ordening
Joost Schrijnen
PDF
p. 29