Vol 28, Nr 1 (2015)

Inhoudsopgave

Artikels

Op zoek naar waarachtige oneindigheid
Paul Cruysberghs
PDF
Hoe keert men zich (niet) tegen de tegenstelling? Hegel als Derrida’s punt van vertrek
Johan De Jong
PDF
Het hoogtepunt van het denken. Over menselijke oneindigheid in Aristoteles
Ben Schomakers
PDF
Impliciete intuïtie en de voorlopigheid van de metafysica
Rudi te Velde
PDF
De kritiek van de zuivere rede en haar eigen ‘impliciete’ objectiviteit
Kees Jans Brons
PDF

Voorwoord

Voorwoord
Johan Dejong
PDF