Vol 28, Nr 3 (2015)

Inhoudsopgave

Artikels

Een nieuwe retoriek voor een nieuwe politiek. Politieke welsprekendheid in het late humanisme.
Erik De Bom Toon van Houdt
PDF
Slavoj Žižek en het liberaal multiculturalisme. Over de effecten van verdringing, erosie en misdiagnose.
François Levrau
PDF

Recensies

Jean-François Lyotard, Waarom filosoferen?
Rob Devos
PDF
Martha Nussbaum, Politieke emoties. Waarom een rechtvaardige samenleving niet zonder liefde kan.
Katrien Schaubroeck
PDF
Ton Lemaire, Mettertijd. Dertig miniaturen.
Jacques Devisscher
PDF
Willy Coolsaet, Nietzsche over de wil tot macht. Foucault in zijn spoor.
Philippe Lepers
PDF
Steve Sem-Sandberg, De kinderen van Spiegelgrund.
Rob Devos
PDF
Jean-Luc Nancy & Daniel Tyradellis, Wat doet ons denken.
Evelien Van Beeck
PDF
Paul De Hert, Rousseau. De wandelende paradox.
Evelien Van Beeck
PDF
Martijn Meijer, Moeilijk te geloven dat ik echt besta. Over het verlangen naar zelfkennis.
Evelien Van Beeck
PDF

Kritische bibliografieën

Logica van de creatie van theorieën.
Martine Lejeune
PDF
‘En toch, in weerwil van nood en smart, in deze ontheemding gebeurt niet niets’.
Jacques Devisscher
PDF