Vol 29, Nr 4 (2016)

Inhoudsopgave

Artikels

Ani is ook ons probleem. Een existentieel-hermeneutische benadering van de vluchtelingencrisis.
Martha Claeys
PDF
De gebruuskeerde vrijheid van de extremist. Over autonomie, ressentiment en het simulacrum.
François Levrau
PDF
Ontluikende werkelijkheid.
Jacques De Visscher
PDF

Recensies

Ignaas Devisch, Rusteloosheid. Pleidooi voor een mateloos leven
Willy Coolsaet
PDF
Eddy Van Tilt, De schaduw van de verlichting. De westerse worsteling met welzijn
Rob Devos
PDF
Willem Schinkel, Over nut en nadeel van de sociologie voor het leven
Esther Keymolen
PDF
Slavoj Žižek, Event. Filosofie van de gebeurtenis
Evelien Vanbeeck
PDF
Peter Ross Range, Het kanteljaar van Hitler
Rob Devos
PDF

Voorwoord

Voorwoord
Henk Vandaele
PDF