Vol 122, Nr 1-2 (1985)

Inhoudsopgave

Bijdragen

Een handschrift van de clericale O.L.V.-broederschap van studenten van Parijs te Ieper, bewaard in het Rijksarchief te Brugge (XIVde eeuw).
P. Trio
PDF
Brugse studenten aan de universiteit. Studiekosten en studiefinanciering in de tweede helft van de zestiende eeuw.
P. Vandermeersch
PDF
De Brugse biervoerders en de aksijnskontrole eind (15de-17de eeuw).
A. Vandewalle
PDF

Oorkonden en mededelingen

De oorsprong van de kongregatie der Broeders Xaverianen.
J. Devadder
PDF
Brief van J. B. Malou, bisschop van Brugge, aan professor J. Moeller over het onderricht in de geschiedenis in de colleges, 20 september 1853.
B. Janssens de Bisthoven
PDF
Het aandeel van Oostende en Brugge in het "oorlogstoerisme" tijdens het interbellum.
M. Constandt
PDF

Vlaamse Biografica

Ferdinand Augustijn Snellaert - Van armen huyze ben ik "niet"
L. Valcke
PDF