Vol 130, Nr 1-2 (1993)

Inhoudsopgave

Artikels

Kanunnik Janssens de Bisthoven. Biografische schets en bibliografie.
A. Janssens de Bisthoven
PDF
De Acta van de Brugse en de Gentse bisschoppen voorzien van indices (resp. voor de periode 1567-1952 en 1584-1833).
M. Cloet
PDF
Een opmerkelijke intrede in het klooster der Norbertinessen te Veurne, 1685.
D. Dalle
PDF
Asielrecht in de Sint-Salvatorskerk te Brugge (1570).
L. Devliegher
PDF
Enkele grote Vlaamse hoeven in de eerste helft van de veertiende eeuw.
J. Mertens
PDF
Pieter Lansaem, promotor van de nieuwe draperie te Ieper in de tweede helft van de 15e eeuw.
O. Mus
PDF
De familie Van Huele in de revolutietijd.
A. Vanden Abeele
PDF
De leeftijdsopbouw van de plattelandsbevolking in Vlaanderen tijdens het Ancien Régime.
C. Vandenbroeke
PDF
Brugse en Ieperse gijzelaars voor koning en graaf, 1328-1329. Een administratief dossier.
M. Vandermaesen
PDF
De beurdenaars en het beheer van het Sint-Jooshuis te Brugge, 15de-16de eeuw.
A. Vandewalle
PDF
Onder zeil met de marine. De wereldreis van J.A. Notebaert, chrurgijn 3e klasse, 1824-1826.
L. Valcke
PDF