Vol 133, Nr 1-3 (1996)

Inhoudsopgave

Artikels

Macht en onmacht van de Brugse schepenbank in de periode 1477-1490.
A. Janssens
PDF
Het waterbaljuwschap en een spectaculaire schipbreuk te Sluis in 1390 naar een ambtelijk verslag van dat jaar.
R. Degryse
PDF
Hildebrand Veckinchusen te Brugge: de activitiet van een Hanzeatisch koopman in de eerste decennia van de vijftiende eeuw.
J. Mertens
PDF
La nation et le quartier des Castillans de Bruges (XVe et XVIe siècles).
H. Casado Alonso
PDF
Het broederschap van de schoenmakersknechten of "elsenaars" te Brugge.
K. Van Quathem
PDF
De Brugse drukker-uitgever Joseph van Praet (1724-1792) en zijn tijd
A. Van den Abeele
PDF
De oudste stadsrekeningen van Brugge. Bij een nieuwe editie.
A. Vandewalle
PDF
Oorsprong en vroege ontwikkeling van stadsrekeningen in de Nederlanden.
R. van Schaïk
PDF
Randbedenkingen bij het uitgavebeleid van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis aan de vooravond van de 21ste eeuw.
W. Prevenier
PDF

Kleine Bijdragen

De Poortersloge: een stapje terug in de tijd
M. Vandermaesen
PDF
De verkoop van roerende goederen uit de nalatenschap van de Brugse kunstschilder Joseph-Denis Odevaere (Brussel, 1834)
J. Mertens
PDF

Biografica

Kanunnik Théodore Arents de Beerteghem, 1816-1886
B. Janssens de Bisthoven
PDF
Kanunnik Charles Coppieters Stockhove, 1846-1917
B. Janssens de Bisthoven
PDF