Vol 134, Nr 1 (1997)

Inhoudsopgave

Artikels

Enkele nota's over de burcht en de oudste stadsomwalling van Brugge.
L. Devliegher
PDF
Ridder Goswin de Wilde (?-1394) uit Sint-Andries-Brugge en Varsenare, de eerste soeverein baljuw van Vlaanderen
J. Sabbe
PDF
De laat-middeleeuwse visserij te Slepeldamme en te Coxide
J. Mertens
PDF
De schilder Hans Memling. Als Brugs poorter financieel, sociaal en politiek doorgelicht.
A. Janssens
PDF
Enkele gegevens betreffende de bevolking van Hondschoote (2e helft 16e - 1e helft 17e eeuw).
P. Vandewalle
PDF
Cronache de singniori di Fiandra: een Italiaanse kroniek van Vlaanderen.
S. Corbellini
PDF
Jacob de Meyere historiograaf, met een vertaling van de boeken IX en X van zijn "Flandricarum Rerum Libri X" uit 1531.
A. Dewitte
PDF
Karel van Croÿ en de reconciliatie van Brugge, 1583-1584.
S. Slos
PDF
De "triage des titres" in het Leiedepartement (1796-1802). Tussen wet en werkelijkheid.
M. Vandermaesen
PDF
Jacob Toussaint Neyts en de Vlaemsche Opera
B. Van Oostveldt
PDF
Demografie en Vlaamse Beweging. Kenmerken van het demografisch gebeuren in Vlaanderen: gisteren, vandaag en morgen.
Chr. Vandenbroeke
PDF