Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent

De MGOG publiceert in de Handelingen recent onderzoek over de geschiedenis, kunst- en architectuurgeschiedenis, archeologie en oudheidkunde van Gent. In die zin vormt dit tijdschrift een brugfunctie tussen academisch onderzoek, de Gentse erfgoedsector en het grote publiek.

Tijdschrift home-pagina afbeelding

Meer informatie over de MGOG op www.mgog.be.

De Handelingen verschijnen jaarlijks. Twee jaar na publicatiedatum verschijnen de artikels online. Hieronder vindt u de inhoudstafel van het meest recent gedigitaliseerde nummer.

Naast de Handelingen publiceerde de MGOG in de vooroorlogse periode ook een maandelijks 'Bulletijn'. Ook deze publicaties werden (althans gedeeltelijk) gedigitaliseerd. U vindt ze hier terug.

Voorlopig is het nog niet mogelijk om online te abonneren op dit tijdschrift, of zich via deze site in te schrijven voor een nieuwsbrief. Enkel vindt men hier dus de gedigitaliseerde collectie van de MGOG terug.


Handelingen N.R. LXIX

Inhoudsopgave

Het verraad van de ambachtsman. Een nieuwe klassenstrijd binnen het Gentse weversambacht in de veertiende eeuw?
Wout Saelens
PDF
Prezent alze manne. De oordeelvinders van het leenhof van de Sint-Pietersabdij aan het einde van de 14de eeuw.
Olivier Eloot
PDF
Patronage onder de aartshertogen. De Broederschap van Sint-Jozef te Gent (1604-1621)
Stéphanie Verbrugghe
PDF
Particuliere kunst- en antiekverzamelaars in negentiende-eeuws Gent, door de lens van internationale reisliteratuur.
Ulrike Müller
PDF
De tekeningen en etsen van César De Cock (1823-1904). Oefening baart kunst.
Laura Van Wingen
PDF