Blader door de titelindex


 
Nummer Titel
 
Handelingen N.R. LXIII 'Hoort, hoe 't gaet te Ghendt' Inhoudelijke analyse van het verzamelhandschrift 'Politieke en religieuze balladen en refreinen'. Rooms-katholieke teksten ten tijde van de Gentse Calvinistische Republiek (1577-1584). Details   PDF
Tine Mannaerts
 
Handelingen 1898 1898 deel III Details   PDF   PDF
Adrien Brysse
 
Handelingen N.R. LXIII 450 jaar bisdom, 450 jaar zorg voor kerkarchieven. De gedeelde zorg voor de Oost-Vlaamse kerkarchieven door het Rijksarchief Oost-Vlaanderen en het bisdom Gent Details   PDF
Annelies Somers
 
Handelingen N.R. XXIX A reply to Jan Dhondt's critique of Henri Pirenne. Details   PDF
Bryce Lyon
 
Handelingen N.R. XIV Aan de rand van het konflikt tussen de historische en de zedenroman. Details   PDF
Paul De Keyser
 
Handelingen N.R. LXIII Adellijke inwijking in het graafschap Vlaanderen tussen 1350 en 1500 Details   PDF
Frederik Buylaert
 
Handelingen N.R. LXVIII Administratieve organisatie en archiefbewustzijn in de abdij en het hospitaal van de Bijloke te Gent in de late middeleeuwen (einde 13de-14de eeuw). Details   PDF
Lene ten Haaf
 
Handelingen N.R. XXVII Adressen van verenigingen en tijdschriften. Details   PDF
* Ruildienst
 
Handelingen N.R. LX Adriaan Verhulst (1909-2002) en de Gentse historische school. Een subjectieve visie op een groot historicus. Details   PDF
Erik Thoen
 
Handelingen N.R. LVI Aldus staet in scepenen bouc ... De registers van de Gentse schepenen van de Keure in de 14de eeuw. Details   PDF
Annelies Nevejans
 
Handelingen N.R. XXXXVI Amand, Bavon et les autres. Kritische bedenkingen bij een overbodig boek over de vroegste geschiedenis van Gent. Details   PDF
Georges Declercq
 
Handelingen N.R. XXXXI Analyse van de gerechtelijke procedure in de kasselrij Oudburg in de XVIIIe eeuw. Details   PDF
Els Otte
 
Handelingen N.R. L Arbitrage bij geschillen tussen leden van de Gentse kamer van koophandel in de achttiende eeuw. Details   PDF
Piet Lenders
 
Handelingen N.R. XXXXIX Archeobotanisch onderzoek van het Romeinse kamp van Maldegem-Vake (Oost-Vlaanderen, België). Macroresten van de opgravingscampagnes 1986 en 1987. Details   PDF
Jan Bastiaens, Cyriel Verbruggen
 
Handelingen N.R. LVIII Archeologisch vooronderzoek op het Sint-Pietersplein en aan de Tweekerkenstraat. Details   PDF
An Van Denbremt, Geert Vermeiren
 
Handelingen N.R. XXVII Archeologische kroniek Details   PDF
M. Desittere
 
Handelingen N.R. XXIX Archeologische kroniek Details   PDF
M. Desittere
 
Handelingen N.R. XXX Archeologische kroniek. Details   PDF
M. Desittere
 
Handelingen N.R. XXXI Archeologische kroniek. Details   PDF
M. Desittere
 
Handelingen N.R. XXXII Archeologische kroniek. Details   PDF
M. Desittere
 
Handelingen N.R. XXXIV Archeologische kroniek. Details   PDF
M. Desittere
 
Handelingen N.R. XXVIII Archeologische Kroniek. Details   PDF
M. Desittere
 
Handelingen N.R. XXXIII Archeologische kroniek. Details   PDF
M. Desittere
 
Handelingen N.R. LI Architecturale ruimte en bewegingsvrijheid van de vrouw in laatmiddeleeuwse Gentse religieuze en caritatieve instellingen. Details   PDF
De Paermentier De Paermentier
 
Handelingen N.R. LII Armenzorg in het negentiende-eeuwse Gent. Analyse van de jaarrekeningen van de Gentse Burgerlijke Godshuizen (1820-1925). Details   PDF
Elke Coolens
 
1 - 25 van 649 items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>