Return to Article Details A.M. Delathuy, “Missie en Staat in Oud-Kongo. Witte Paters, Scheutisten en Jezuïeten. 1880-1914. EPO, Berchem, 1992, 359 biz., 850 fr. Download Download PDF