Machtsverwerving en machtsuitoefening in Kongo-Zaire 1960-86 Discussiebijdrage aan het colloquium “Nieuwe perspectieven over de Belgische kolonisatie in Zaïre” (25 april 1986), georganiseerd door de NFWO-kontaktgroep De Belgische betrekkingen met het buitenland tussen de 19de en 20e eeuw.

Main Article Content

Ruddy Doom

Published Nov 6, 1986


Article Sidebar