(1)
Wymeersch, P. Jan Schmücker & Stefaan Van Den Abbeele, “Zaïre. Een Geologisch Schandaal” NCOS / Davidsfonds / Lnfodok, Brussel / Leuven / Amsterdam, 1991, 95. Biz. AF 1992, 8.