(1)
Wymeersch, P. Peter Forbath, “Het Woud Der Schaduwen”, Bosch & Keuning, Baarn, S. D. AF 1991, 7.