(1)
Wymeersch, P. “Racisme Donker Kontinent. Cliches, Stereotiepen En Fantaziebeelden Over Zwarten in Het Koninkrijk Belgie”. NCOS, Wit over Zwart/Le Noir Du Blanc, Brussel 1991, 205p. AF 1991, 7.