(1)
De Schaepdryver, A. Medische Ontwikkelingssamenwerking in Centraal-Afrika. AF 1990, 6.