van Damme, P. (1988). Leo J. de Haan: Overheid En Regionale Integratie van de Savanne in Togo 1885-1985 Amsterdam, Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, Instituut voor Sociale Geografie, Universiteit van Amsterdam, als Nederlandse Geografische Studie nummer 79, 19. Afrika Focus, 4(3-4). https://doi.org/10.21825/af.v4i3-4.17831