Wymeersch, P. (1992). Frank Joostens, “Schaven aan de Zwarte Ziel. Belgisch-Kongo Gezien Door Het Koloniale Maandblad Band (1942-1960)” Restant, Tijdschrift voor Recente Semiotische Theorievorming en de Analyse van Teksten, XIX, 4, 1991, 262 biz. (Gen. Eisenhowerlei 30, 2140 A. Afrika Focus, 8(2). https://doi.org/10.21825/af.v8i2.17833