Wymeersch, P. (1991). “Racisme Donker Kontinent. Cliches, Stereotiepen en Fantaziebeelden Over Zwarten in het Koninkrijk Belgie”. NCOS, Wit over Zwart/Le Noir du Blanc, Brussel 1991, 205p. Afrika Focus, 7(3). https://doi.org/10.21825/af.v7i3.18169