De Clercq, A., & Meheus, A. (1994). Medische bijstand in ontwikkelingslanden, kreatief denken en een nieuwe aanpak zijn gewenst. Afrika Focus, 10(1-2). https://doi.org/10.21825/af.v10i1-2.5714