Baert, D., Bangurambona, B., & Kuyken, H. (1987). Bruikbaarheid van alternatieve energiesystemen ter vervanging van hout en kolen in Afrika. Afrika Focus, 3(1-2). https://doi.org/10.21825/af.v3i1-2.6572