WYMEERSCH, P. Jan Schmücker & Stefaan van den Abbeele, “Zaïre. een Geologisch Schandaal” NCOS / Davidsfonds / lnfodok, Brussel / Leuven / Amsterdam, 1991, 95. biz. Afrika Focus, v. 8, n. 2, 12 Nov. 1992.