WYMEERSCH, P. J. M. Richters, “De Medisch Antropoloog als Verteller en VertAler” Society for Medical Anthropological Research and Theory (SMART), Uitg. EBURON, Delft, 1991, 586 biz. Afrika Focus, v. 8, n. 3-4, 12 Nov. 1992.