WYMEERSCH, P. “Racisme Donker Kontinent. Cliches, Stereotiepen en Fantaziebeelden Over Zwarten in het Koninkrijk Belgie”. NCOS, Wit over Zwart/Le Noir du Blanc, Brussel 1991, 205p. Afrika Focus, v. 7, n. 3, 12 Nov. 1991.