Wymeersch, Patrick. 1992. “J. M. Richters, ‘De Medisch Antropoloog Als Verteller En VertAler’ Society for Medical Anthropological Research and Theory (SMART), Uitg. EBURON, Delft, 1991, 586 Biz.”. Afrika Focus 8 (3-4). https://doi.org/10.21825/af.v8i3-4.17841.