Wymeersch, Patrick. 1991. “‘Racisme Donker Kontinent. Cliches, Stereotiepen En Fantaziebeelden Over Zwarten in Het Koninkrijk Belgie’. NCOS, Wit over Zwart/Le Noir Du Blanc, Brussel 1991, 205p”. Afrika Focus 7 (3). https://doi.org/10.21825/af.v7i3.18169.