De Clercq, A., and A. Meheus. 1994. “Medische Bijstand in Ontwikkelingslanden, Kreatief Denken En Een Nieuwe Aanpak Zijn Gewenst”. Afrika Focus 10 (1-2). https://doi.org/10.21825/af.v10i1-2.5714.