Wymeersch, P. (1992) “Frank Joostens, ‘Schaven aan de Zwarte Ziel. Belgisch-Kongo Gezien Door Het Koloniale Maandblad Band (1942-1960)’ Restant, Tijdschrift voor Recente Semiotische Theorievorming en de Analyse van Teksten, XIX, 4, 1991, 262 biz. (Gen. Eisenhowerlei 30, 2140 A”, Afrika Focus, 8(2). doi: 10.21825/af.v8i2.17833.