Wymeersch, P. (1992) “J. M. Richters, ‘De Medisch Antropoloog als Verteller en VertAler’ Society for Medical Anthropological Research and Theory (SMART), Uitg. EBURON, Delft, 1991, 586 biz.”, Afrika Focus, 8(3-4). doi: 10.21825/af.v8i3-4.17841.