Wymeersch, P. (1991) “‘Racisme Donker Kontinent. Cliches, Stereotiepen en Fantaziebeelden Over Zwarten in het Koninkrijk Belgie’. NCOS, Wit over Zwart/Le Noir du Blanc, Brussel 1991, 205p”, Afrika Focus, 7(3). doi: 10.21825/af.v7i3.18169.