Baert, D., Bangurambona, B. and Kuyken, H. (1987) “Bruikbaarheid van alternatieve energiesystemen ter vervanging van hout en kolen in Afrika”, Afrika Focus, 3(1-2). doi: 10.21825/af.v3i1-2.6572.