[1]
P. Wymeersch, “J. M. Richters, ‘De Medisch Antropoloog als Verteller en VertAler’ Society for Medical Anthropological Research and Theory (SMART), Uitg. EBURON, Delft, 1991, 586 biz.”, AF, vol. 8, no. 3-4, Nov. 1992.