1.
Wymeersch P. J. M. Richters, “De Medisch Antropoloog als Verteller en VertAler” Society for Medical Anthropological Research and Theory (SMART), Uitg. EBURON, Delft, 1991, 586 biz. AF [Internet]. 1992Nov.12 [cited 2021Nov.27];8(3-4). Available from: https://ojs.ugent.be/AF/article/view/17841