Over dit tijdschrift

Geschiedenis van het tijdschrift

Aanvankelijk profileerde Ghendtsche Tydinghen zich als de “Gentse Heemkundige Afdeling” van de ‘Koninklijke Bond der Oostvlaamse Volkskundigen, kort nadien werd beslist om de naam te veranderen in Heemkring Gent en later in Heemkundige Kring Gent. Om dit zeer gevarieerd aanbod van het Gentse patrimonium beter te kunnen plaatsen in de tijd werd ten slotte gekozen voor de hedendaagse benaming: Heemkundige en Historische Kring Gent.  

Op 9 mei 1971 beslist men om een autonome kring op te richten. Op 21 december 1971 verscheen het eerste nummer van “Ghendtsche Tydinghen”.
De eerste twee jaargangen verschenen maandelijks op gestencilde blaadjes van quarto formaat (274x214mm). De eerste jaargang telde 225 en de tweede 252 bladzijden. Het eerste nummer van de 2de jaargang draagt nr 13 maar het tweede nummer van de 2de jaargang werd gewoon nr 2. Met de derde jaargang in 1974 wordt GT op het welbekende 170x242 mm formaat uitgebracht. In de laatste jaren werden vijf nummers per jaar uitgebracht (verschijnt niet in juli-augustus) en worden talrijke illustraties opgenomen. Inhoudelijk bleef Ghendtsche Tydinghen (GT) al die jaren onveranderd: het tijdschrift poogt tegen de laagst mogelijke prijs een breed publiek te bereiken van Gentenaars geïnteresseerd in het reilen en zeilen van hun stad, van in het verre verleden tot (eer)gisteren.